In de zomer van 2019 ben ik twee weken in West Timor geweest om de projecten van de stichting Talitha Cumi te bezoeken. De stichting helpt arme (wees)kinderen met onderwijs, eten en drinken en medische verzorging. 

Sindsdien zijn mijn gedachten vaak bij de kinderen en hun moeilijke situatie,  en steun ik de stichting samen met jullie met de opbrengsten van La Femme en jullie donaties. Wat heeft de stichting afgelopen maanden gerealiseerd en wat zijn de plannen voor de toekomst? Dat vertel ik je in deze update. In ieder geval is elke cent die je gedoneerd hebt op de juiste plek terecht gekomen. 

Project Schoon Drinkwater
Het Project Schoon Drinkwater heeft als doel om onder andere het kindertehuis KAYAPE van schoon en veilig drinkwater te voorzien. De waterput wordt momenteel voorbereid om hier op een veilige manier water uit op te kunnen pompen. 

Om het water uit de put veilig drinkbaar te kunnen maken is een osmose-filtersysteem noodzakelijk. Met jullie bijdragen hebben we op dit moment €5000 ingezameld voor het systeem. We hebben nog €14000 nodig om het systeem aan te schaffen en het totale project volgend jaar te kunnen realiseren. 

Onderwijs, drinkwater en nieuwe matrassen voor de weeskinderen van het kindertehuis KAYAPE
In het kindertehuis Kayape kunnen arme (wees)kinderen vanaf 12 jaar worden opgenomen. In dit tehuis krijgen momenteel 24 kinderen onderdak, voeding en scholing.

Dankzij jullie financiële steun hebben zij afgelopen jaar onderwijs gekregen.  De kosten hiervoor bedragen per maand €450. Door klimaatverandering is de rivier achter het kindertehuis opgedroogd. Het riviertje was de drinkwaterbron van het kindertehuis. Wat vroeger een klein riviertje was is nu veranderd in een droog stenen rivierbed. 

Zolang de waterput nog niet voor schoon en gezond drinkwater kan zorgen  moet het kindertehuis drinkwater voor de kinderen kopen. Per maand kost dit €60. Ook dit water is niet direct drinkbaar, maar moet eerst goed worden uitgekookt voordat het ‘redelijk’ drinkbaar is. 

Met jullie donaties zijn ook de verouderde matrassen in de slaapkamer van de kinderen vervangen. Ze sliepen voorheen op de betonnen vloer, maar voor een goede nachtrust zijn matrassen onontbeerlijk. De Stichting heeft voor de KAYAPE kinderen 24 matrassen aangeschaft. De matrassen zijn in Java besteld. De kosten per matras bedragen €75.
 Scholing arme (wees)kinderen missiepost Leger des Heils NTT Timor-Kupang.
 
In verband met de coronapandemie zijn de scholen gesloten. Lessen worden online gegeven. Arme kinderen hebben thuis geen computer en worden aan hun lot overgelaten. Maar op de missiepost van het Leger des Heils in Kupang is wel een computer aanwezig en worden de kinderen begeleid met hun huiswerk.           
 
De kosten om deze kinderen op de missiepost te begeleiden met hun huiswerk bedraagt €2700 per jaar. Van de 20 kinderen voor wie Talhita Cumi  vorig jaar het schoolgeld betaalde, hebben er twee hun diploma gehaald. Zie foto’s hieronder: 

Hij gaat naar de bovenbouw en zij gaat naar de onderbouw van de middelbare school.

‘Kinderen zoals ik’ 
 
Arme (wees)kinderen die beschadigd zijn en hierdoor soms gedragsproblemen vertonen, worden begeleid en gecoacht. Zij krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en staan sterker in het leven. Ook dit project gaat door, ondanks corona. 
 
Coronapandemie
Door de coronapandemie zijn verder zeker 10 gezinnen die bij het Leger des Heils missie zijn aangesloten in acute nood gekomen. Ouders van deze gezinnen met soms 12 kinderen raakten werkloos door de pandemie. Zonder sociaal vangnet en spaargeld hebben zij ineens geen geld meer om hun basisvoedsel te kopen, hierdoor lijden ze honger. Sparen is voor deze gezinnen onmogelijk omdat het dagloon niet meer dan ca. 4€ per dag bedraagt (als ze geluk hebben). Stichting Talitha Cumi heeft deze gezinnen de afgelopen 4 maanden van basisvoedsel voorzien in de vorm van rijst en wok-olie.
 
Deze mensen zijn vreselijk dankbaar voor al jullie donaties. Talitha Cumi zal komend jaar bovengenoemde projecten ook blijven ondersteunen en jullie donaties, hoe bescheiden ook, zijn daarbij heel erg nodig. 

Jouw afspraak bij La Femme zal ook de komende maanden ten goede komen aan deze 4 projecten. 5% van de opbrengst van alle behandelingen en 10% van de aankoop van producten doneert La Femme aan de stichting Talitha Cumi. 
 
Voor een vrijwillige bijdrage of voor meer informatie kijk op www.stichtingtalithacumi.nl
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en wordt lid van de besloten Facebookpagina stichtingtalithacumi
 
Namens Talitha Cumi,
Hartelijk dank.